Archief

Bridging the gap: How companies adapt the smart textiles research to create new products

dinsdag 6 december 2011, 16:00 – 17:30

Intelligenttextiel vormt de nieuwe generatie van textielproducten. De potentiëleimpact op zowel de economie als de levenskwaliteit is bijzonder groot enmarktstudies toonden aan dat het marktpotentieel gigantisch is. Watkunnen Smart textiles voor u betekenen ?

Dit programma kan wordenuitgebreid tot een volledige dag. Ugent organiseert in samenwerking methet labo GEMTEX van ENSAIT en Voka Oost-Vlaanderen het seminarie:'Smart textiles & Consumers: closing the gap'. Interesse ? Ga naarde website voor meer info.

Inspiratie door de nieuwste ontwikkelingen in de textielindustrie

dinsdag 20 december 2011, 18:00 – 19:30door Mark Van Parys, Hogeschool Gent Unitex

Mark Van Parys staat mee aan de bron van heel wat vernieuwingen in detextielmarkt. Dankzij de vooruitgang in disciplines zoals (bio)chemie,fysica, en polymeer- en materiaalwetenschappen worden voortdurendnieuwe, geavanceerde textielmaterialen ontwikkeld. Aan de hand vanverschillende tastbare voorbeelden wordt u meegenomen in het ontwikkelingsproces van een aantal veelbelovende innovaties.


print