Werkwinkel


De werkwinkel heeft als doel mensen op weg te helpen naar werk. Er is oog voor meer participatie aan en integratie op de arbeidsmarkt voor elk individu en met bijzondere aandacht voor die maatschappelijke groepen die daarvoor extra ondersteuning nodig hebben.

In de lokale werkwinkel Ronse kan je beroep doen op de dienstverlening van VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding), NT2 (Nederlands voor anderstaligen), Inburgering, vzw PWA, Dienstenchequeonderneming Diberon, OCMW Ronse, GTB (gespecialiseerde Trajectbegeleiding), Kopa (sollicitatiebegeleiding voor anderstaligen). Andere organisaties in de werkwinkel werken met zitdagen.
In de werkwinkel vind je dus allerhande instanties, die klaarstaan om de burger persoonlijk te begeleiden in de zoektocht naar een job.

Openingsuren:
Alle werkdagen van 8.30 tot 12 uur
Namiddag VDAB consulenten: enkel op afspraak.

Contactgegevens:
Werkwinkel RONSE - www.werkwinkel.be
Jolien Vanpaemel - jolien.vanpaemel@werkwinkel.be - Tel. 055 33 40 80 - Fax 055 33 40 99

print