CrysalisDe stad Ronse, samen met University for Creative Arts (UK), Integria (UK) en Ville de Calais (FR) startten het Interreg IV4 2 Zeeën project CRYSALIS.
Dit internationale project heeft als ultiem doel Europees Textiel een boost te geven door een nieuw potentieel van klanten, studenten, ondernemers en werknemers aan te trekken en om de transfer van technologie en vakmanschap te stimuleren.

Volg het uitgebreid en uitdagend programma van events, tentoonstellingen , brainstormsessies en kennisuitwisselingsprogramma’s op www.crysalisnetwork.eu

                  

Crysalis is een interregionaal samenwerkingsproject (2011-2013) onder Interreg IVA 2Zeeën.

       

print