Partners

TIO3 is een project van de Stad Ronse en het OCMW Ronse.
Mensen kunnen er terecht voor advies en begeleiding op het vlak van ondernemen, loopbaan, en opleiding. Het is onze grote wens binnen de campus ook een plaats te bieden aan de veelbelovende ontwikkelingen die zich situeren in het raakvlak van textiel en innovatie. Ronse heeft sinds vele eeuwen een sterke reputatie als textielstad opgebouwd. Met de projecten die binnen Campus TIO³ rond textiel worden uitgewerkt, willen we dit verhaal doortrekken naar de toekomst en een platform creëren om ook bovenlokaal en zelfs internationaal een voortrekkersrol te gaan spelen.
TIO3 kreeg van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) een mooie subsidie voor de renovatie van de oude Campus Delghust. TIO3 is een infrastructuurproject (2009-2011) onder EFRO doelstelling 2.Verder kan TIO3 rekenen op de steun van heel wat partners zoals Syntra, Ernst & Young, Unizo, VDAB, Voka, Universiteit Gent, Hogeschool Gent... Samen werken wij aan een aantal projecten die het komende jaar op de agenda komen te staan.

Bovendien werken we samen met textielbedrijven uit Ronse en de ruimere regio aan een aantal initiatieven omtrent textiel en innovatie.

print