Over TIO³

Op 3 december 2011 opent TIO3, een uniek textielcentrum, de deuren. Het is een centrum voor ondernemerschap, opleiding en ontmoeting en dit met een bijzondere focus op textiel en innovatie.
TIO3 staat voor een sterke visie. Een visie waar creativiteit, onderzoek, wetenschap en industrie
worden samengebracht om kruisbestuiving te ondersteunen en te versnellen.  Net die kruisbestuiving kan leiden tot nieuwe economische resultaten. Deze kruisbestuiving wordt op verschillende manieren gestimuleerd:

• door de inrichting van een heus Inspiratie-Atelier waar inspireren en experimenteren
centraal staat.
• door het opzetten van internationale samenwerkingen zoals het Crysalis project.
• door het creëren van een ontmoetingsplaats waar mensen elkaar formeel en informeel
kunnen ontmoeten.
• door een intense samenwerking met het Textiel IncubatieCentrum
• door een intense samenwerking met de Werkwinkel
• door het organiseren van inspirerende lezingen , workshops , ronde tafels ,
business cafés,…

Verder wil TIO3 ook het brede publiek en iedereen met een liefde voor textiel inspireren
door tentoonstellingen, workshops, residenties en evenementen. Het gebouw telt 9 verdiepingen
die inhoudelijk allemaal linken aan textiel, innovatie, ondernemerschap, opleiding en
ontmoeting. De ruimtes in het gebouw kunnen ook afgehuurd worden voor het organiseren van
allerhande evenementen en tentoonstellingen.

print