Disclaimer

TIO3 besteedt veel zorg aan de invulling van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De bezoeker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan TIO3 niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer TIO3 verwittigd wordt van fouten of onvolledigheid van gegevens, dan zal TIO3 onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is TIO3 niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze opzoekingsinstrumenten is zich ten volle bewust van het feit dat internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat TIO3 geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.TIO3 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site

print