TEXTIELINNOVATIE

Ontdek hier onze WORKSHOPS

Het Textiel Innovatie Centrum biedt inspiratie, ruimte totexperiment en ondersteuning bij het ondernemen. Stap je binnen in het TextielInnovatie Centrum van TIO3, dan ontdek je een divers aanbod van textielgerelateerde thema’s en technieken.

Binnen het centrum willen we mensen inspireren door hen inaanraking te brengen met nieuwe materialen, processen en technologieën op hetvlak van textiel. Daarnaast willen we bedrijven ondersteunen bij het zoekennaar innovatieve invalshoeken om nieuwe markten en producten te verkennen.

Naast inspiratie hebben wij ook een platform gecreëerd waarmensen kunnen experimenteren. Ontwerpers, bedrijven, kunstenaars, zelfstandigenen studenten kunnen zelfstandig aan de slag in het Fab(ric) Lab. Dit Lab bevatverschillende professionele, textiel gerelateerde, machines die ondersteuningbieden bij het creëren van een professioneel prototype.

Wil je als ontwerper of bedrijf met je prototype naar demarkt? Dan kan je terecht bij het Textiel Incubatiecentrum. Hier wordt ondernemen gestimuleerd en kan je terecht voor professionele ondersteuning bijde opstart van uw bedrijf. Bij TIO3 kan je terecht voor begeleiding van jouw project,van ruw concept tot actieve onderneming, met marktrijpe producten. Ookbestaande bedrijven kunnen op TIC beroep doen om nieuwe producten of processennaar de markt te brengen.


print