Moving Textiles

18.01.2014 - 28.03.2014

Deze overzichtstentoonstelling toonde tal van activiteiten en objecten die mensen,in het laatste jaar van het Europese Crysalis project hebben geïnspireerd en gemobiliseerd om met textiel aan de slag te gaan. Moving Textiles ging bijgevolg over: nieuwe creaties realiseren, technische grenzen verleggen, innoverende technologie gebruiken en aan de hand daarvan mogelijkheden zien om nieuwe textielondernemingen op te starten.

De toepassingen van textiel zijn alomtegenwoordig, bijzonder gevarieerd en dynamisch in hun verschijningsvormen. Eeuwenoude technieken en tradities hebben via technologische en artistieke innovatie geleid tot het ‘technisch textiel’ van vandaag. In de nieuwe materialen en toepassingen die onder deze noemer vallen, kondigen zich de esthetische evoluties van morgen al aan.

 Het Crysalis Project, dat deel uitmaakt van het INTERREG IV A 2 Zeeën Programma, organiseerde een reeks tentoonstellingen rond het thema 'Moving Textiles'.  Gedurende de periode september 2013 - Oktober 2014 stonden er tentoonstellingen in Frankrijk, België en Engeland op het programma. 

    


print